Seiont Manor BBQ Night

Seiont Manor Hotel, Llanrug

£15 -OEDOLYN/ADULT £7.50 -PLENTYN/CHILDREN DEPOSIT YN OFYNOL AR ARCHEBU / DEPOSIT IS REQUIRED ON BOOKING Ar y 10fed o Awst byddan yn cynnal BBQ yr hâf gyda Gav’s Discos. Mwynhewch diod croeso yn yr haul (gobeithio) a dawnsio mewn i’r nos gyda ddigon o fwyd Blasus. Bydd paentio wyneb ar gael i blant ac oedolion ac Celf a chrefft Hefyd. Bydd raffl yn cael ei dynnu I godi arian I Cylch Ti a fi Penisarwaun. On Friday, 10th of August we will be hosting a summer BBQ alongside Gav’s discos. Enjoy an arrival drink in the sun (Hopefully), and dance into the night. With enough Tasty food for everyone. Face Painting Available for Children and Parents as well as arts, crafts & games. Raffle will be held to raise money for Cylch Ti a Fi Penisarwaun. Mae Angen archebu i osgoi eich siomi / Booking is Required to avoid disappointment. 6pm until 11pm

10th August 2018


Wedding Fayre

Seiont Manor Hotel,LLanrug

WEDDING DISCO ENTERTAINMENT, UP-LIGHTS, GIANT LOVE LETTERS & SELFIE WIZARD DISCUSSION 12.00pm until 4.00pm

23rd September 2018


Wedding Fayre

Celtic Royal Hotel, Caernarfon

WEDDING DISCO ENTERTAINMENT DISCUSSION, Plus UP-lighting and LOVE letters 11am until 4pm

30th September 2018


Wedding Fayre

Tre-Ysgawen Hall Hotel, Nr Llangefni

WEDDING DISCO ENTERTAINMENT DISCUSSION 12pm until 3.30pm

30th September 2018